מסע משמעותי - מסע גליל </br> לגלות את עצמנו בגליל!
מקד"צ אורות - מכינה קד"צ להעצמה ערכית ותורנית לפני היציאה לשירות הצבאי ולחיים
פנימה - תכנית להעצמה ערכית אמונית לבנות בגילאי תיכון, במערכת הממלכתית דתית
רוח יהודית - תכנית להעשרה ערכית ותרבותית בחטיבות הביניים הממלכתיות
בצוותא - לימוד תורה משותף בין אברכים ותלמידי תיכונים במסגרות הממ"ד
פלוגתא - מפגשים בין גווני הקשת היהודית סביב שאלות זהות, עם ומדינה

אורות

רח' אליאב יעקב 5, גבעת שאול, ירושלים 95462
טלפון: 02-54-88-333
פקס: 02-65-23-101
מייל: info@jewishspirit.org.il